Ak Gençlik ve Spor Kulübü

Hakkımızda

Vizyonumuz;

       Ak Gençlik ve Spor kulübü nün temel vizyonu çocuk ve gençlerimizin gelecekte, bizlerin yerine geçerek kendi geleceklerini şekillendirmeleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için çocuk ve gençlerimize öz güven, sağduyu ve yardım severliğin yanı sıra grup normunu ve grup hareketinin önemini öğretiyoruz.

 • Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp spor hizmetleri noktasında öncü olmaktır.

 • Kabul gören yeni değerler ve uluslar arası standartlar doğrultusunda ileri antrenman yöntemlerini kullanarak geniş ufuklu, yüksek spor kültürüne sahip sporcular yetiştirmek.

 • Ülkenin ve kurulduğumuz bölgenin en köklü spor kulübü olmak.

VİZYON

Vizyonumuz;

       Ak Gençlik ve Spor kulübü nün temel vizyonu çocuk ve gençlerimizin gelecekte, bizlerin yerine geçerek kendi geleceklerini şekillendirmeleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için çocuk ve gençlerimize öz güven, sağduyu ve yardım severliğin yanı sıra grup normunu ve grup hareketinin önemini öğretiyoruz. 

 • Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp spor hizmetleri noktasında öncü olmaktır.

 • Kabul gören yeni değerler ve uluslar arası standartlar doğrultusunda ileri antrenman yöntemlerini kullanarak geniş ufuklu, yüksek spor kültürüne sahip sporcular yetiştirmek.

 • Ülkenin ve kurulduğumuz bölgenin en köklü spor kulübü olmak.

Misyonumuz

            Bizim üstlendiğimiz görev toplumsal yapı taşlarının en önemli etmenleri olan çocuk ve gençlerin, sosyal, kültürel ve eğitim açısından tam bütünlük içinde yetişmeleridir. Ayrıca hedefimiz toplumda var olan madde bağımlılığı, negatif ayrımcılık, toplumsal dışlanmışlık, etnik köken ayrımcılığı ile mücadele etmektir. Sınıf kavramlarının ortadan kalkarak toplum bilincinin oluşturulmasıdır.

 • Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kulüp olmak,

 • Kaynaklarını verimli kullanarak bilgi ve teknoloji ile donatılmış eğitim vermek,

 • Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,

 • Sporcularımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak,

 • Sporcularımızın zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirler almak,

 • Sporcularımızı ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi barışçı ve dostane bir zemine çekerek çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek,

 • Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,

 • Ruhunda başarma güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile mutluluk bulan sporcular yetiştirmek,

 • Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,

 • Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak,

 • Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak,

 • Sporcu ve sporcu velilerinin yönetimle kaynaşmalarını sağlamak ve bunu sürdürmek için yönetimsel çalışmalar yapmak,

 • Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek,

 • Milli takıma başarılı sporcular yetiştirerek kulübümüzün ve ülkemizin adını duyuracak lider bir kulüp olmak,

 • Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen ve hedeflenen kulüp olmak.

MİSYON

Misyonumuz

            Bizim üstlendiğimiz görev toplumsal yapı taşlarının en önemli etmenleri olan çocuk ve gençlerin, sosyal, kültürel ve eğitim açısından tam bütünlük içinde yetişmeleridir. Ayrıca hedefimiz toplumda var olan madde bağımlılığı, negatif ayrımcılık, toplumsal dışlanmışlık, etnik köken ayrımcılığı ile mücadele etmektir. Sınıf kavramlarının ortadan kalkarak toplum bilincinin oluşturulmasıdır.

 • Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kulüp olmak,

 • Kaynaklarını verimli kullanarak bilgi ve teknoloji ile donatılmış eğitim vermek,

 • Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,

 • Sporcularımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak,

 • Sporcularımızın zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirler almak,

 • Sporcularımızı ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi barışçı ve dostane bir zemine çekerek çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek,

 • Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,

 • Ruhunda başarma güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile mutluluk bulan sporcular yetiştirmek,

 • Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,

 • Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak,

 • Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak,

 • Sporcu ve sporcu velilerinin yönetimle kaynaşmalarını sağlamak ve bunu sürdürmek için yönetimsel çalışmalar yapmak,

 • Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek,

 • Milli takıma başarılı sporcular yetiştirerek kulübümüzün ve ülkemizin adını duyuracak lider bir kulüp olmak,

 • Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen ve hedeflenen kulüp olmak.

Tüzügümüz

AK  GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Ak  Gençlik ve Spor Kulübü Derneğidir.

Derneğin merkezi Konya’dır.Spor Kulübünün rengi Koyu Lacivert, Kırmızı, Beyaz dır. Şubesi vardır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, çocuk ve gençlerimizi spor yoluyla eğitmek, yetenek ve becerilerine göre branşlara ayırmak, yöresel ve bölgesel özellikler göz önünde tutularak onları değişik dallarda ve kategorilerde spor ve kültürel , sosyal etkinlik  yapmalarına imkan sağlamak, iyi bir altyapı eğitimi vermek suretiyle elit, ahlaklı sporcular yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Hertürlü spor dalında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor branşlar ile Özerk federasyonlara bağlı spor branşlarında imkanlar dahilinde faaliyet göstermek,

2- Sporcular arasında spor ahlakını yaygınlaştırmak. Gençleri kötü alışkanlıklardan alı koymak, ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak, fikren ve bedenen gelişmelerini sağlamak,

3- Spor konusunda teorik bilgiler vermek. Gençlere spor ahlakının yanında sportif etkinliklere yöneltmenin, tarihi, ulusal ve kültürel çevre varlıklarımızı koruyucu kurs, mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, Etkinlikler, organizasyonlar,  anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, spor organizasyonları, spor tanıtım günleri ve etkinlikleri, tarihi, turistik, kültürel gezi, tur, gala gecesi, ödül töreni, kamp, dağ tırmanışları ve doğa yürüyüşleri, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

4-Halka sporu sevdirmek için gerekli olan sportif müsabakalar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

5-Derneğin faaliyet gösterdiği sportif branşların daha verimli ve başarılı olmaları için sezon başı veya sezon ortasında teknik heyetin vereceği sözlü veya yazılı raporlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kamp çalışmaları yapmak

6-Yurt içi ve yurt dışında çeşitli spor dallarında müsabaka ve turnuvalara katılmak ve tertip etmek,

7- Küçük yaşta olanlara spor alanında yardımcı olmak, ‘sağlık için spor’ anlayışını yaygınlaşmasını sağlayacak etkinliklerde bulunmak,

8-Spor okulu ve tesisler açmak, gençleri spora yönlendirerek bunları denetleme ve devamını sağlamak,

9-Derneğin faaliyet gösterdiği spor branşlarında daha başarılı olabilmek için yurt içi ve yurt dışından gerekli sporcuları transfer etmek. Yasalar çerçevesinde gerek kulüplerine gerekse kendilerine transfer ücreti ödemek,

10-Uğraştığı spor dalları ile ilgili her türlü toplantılara temsilci göndermek,

11-Sporcuların eğitimini ücretli antrenörler fahri antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri tarafından yaptırmak. Bu antrenörlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Gerektiğinde ücret ödemek,

12-Okul ile kulüp ilişkileri kurularak ve var olan ilişkiler geliştirilerek, okulla sporcuların kulüplerde spor yapması ve böylece okul sonrası spor yaşantısının sürekliliği sağlayarak, okul dışı gençlerin bu olanaklardan yararlanmalarına çaba gösterilecektir,

13-Derneğimizde sportif branşlarda spor yapan sporcularımıza aynı ve nakdi olarak gıda yardımında bulunmak ve Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.

14-Derneğimiz çatısı altında spor yapan sporcularımızın kalacağı yerleri temin ve tefrişi ile iaşelerini temin etmek,

 

 

15- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd,dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.

16-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

18-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

19-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

20-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

21-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

22-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

23-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

25-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

26-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

28-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

29-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Şehit ailelerine ve gazilere imkanlar dahilinde her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

30-Dernek yapacağı tüm faaliyetlerde, alanına girdiği kurumların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket eder.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

TÜZÜK

Tüzügümüz

AK  GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Ak  Gençlik ve Spor Kulübü Derneğidir.

Derneğin merkezi Konya’dır.Spor Kulübünün rengi Koyu Lacivert, Kırmızı, Beyaz dır. Şubesi vardır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, çocuk ve gençlerimizi spor yoluyla eğitmek, yetenek ve becerilerine göre branşlara ayırmak, yöresel ve bölgesel özellikler göz önünde tutularak onları değişik dallarda ve kategorilerde spor ve kültürel , sosyal etkinlik  yapmalarına imkan sağlamak, iyi bir altyapı eğitimi vermek suretiyle elit, ahlaklı sporcular yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Hertürlü spor dalında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor branşlar ile Özerk federasyonlara bağlı spor branşlarında imkanlar dahilinde faaliyet göstermek,

2- Sporcular arasında spor ahlakını yaygınlaştırmak. Gençleri kötü alışkanlıklardan alı koymak, ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak, fikren ve bedenen gelişmelerini sağlamak,

3- Spor konusunda teorik bilgiler vermek. Gençlere spor ahlakının yanında sportif etkinliklere yöneltmenin, tarihi, ulusal ve kültürel çevre varlıklarımızı koruyucu kurs, mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, Etkinlikler, organizasyonlar,  anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, spor organizasyonları, spor tanıtım günleri ve etkinlikleri, tarihi, turistik, kültürel gezi, tur, gala gecesi, ödül töreni, kamp, dağ tırmanışları ve doğa yürüyüşleri, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

4-Halka sporu sevdirmek için gerekli olan sportif müsabakalar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

5-Derneğin faaliyet gösterdiği sportif branşların daha verimli ve başarılı olmaları için sezon başı veya sezon ortasında teknik heyetin vereceği sözlü veya yazılı raporlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kamp çalışmaları yapmak

6-Yurt içi ve yurt dışında çeşitli spor dallarında müsabaka ve turnuvalara katılmak ve tertip etmek,

7- Küçük yaşta olanlara spor alanında yardımcı olmak, ‘sağlık için spor’ anlayışını yaygınlaşmasını sağlayacak etkinliklerde bulunmak,

8-Spor okulu ve tesisler açmak, gençleri spora yönlendirerek bunları denetleme ve devamını sağlamak,

9-Derneğin faaliyet gösterdiği spor branşlarında daha başarılı olabilmek için yurt içi ve yurt dışından gerekli sporcuları transfer etmek. Yasalar çerçevesinde gerek kulüplerine gerekse kendilerine transfer ücreti ödemek,

10-Uğraştığı spor dalları ile ilgili her türlü toplantılara temsilci göndermek,

11-Sporcuların eğitimini ücretli antrenörler fahri antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri tarafından yaptırmak. Bu antrenörlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Gerektiğinde ücret ödemek,

12-Okul ile kulüp ilişkileri kurularak ve var olan ilişkiler geliştirilerek, okulla sporcuların kulüplerde spor yapması ve böylece okul sonrası spor yaşantısının sürekliliği sağlayarak, okul dışı gençlerin bu olanaklardan yararlanmalarına çaba gösterilecektir,

13-Derneğimizde sportif branşlarda spor yapan sporcularımıza aynı ve nakdi olarak gıda yardımında bulunmak ve Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.

14-Derneğimiz çatısı altında spor yapan sporcularımızın kalacağı yerleri temin ve tefrişi ile iaşelerini temin etmek,

 

 

15- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd,dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.

16-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

18-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

19-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

20-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

21-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

22-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

23-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

25-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

26-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

28-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

29-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Şehit ailelerine ve gazilere imkanlar dahilinde her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

30-Dernek yapacağı tüm faaliyetlerde, alanına girdiği kurumların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket eder.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.